Slike

POLJOPRIVREDA I TRADICIJA

Površina Popova polja u općini Ravno je 2 500 ha. Sredinom polja protječe rijeka Trebišnjica, koja je specifična jer je do betoniranja korita 1979. godine bila najduža ponornica na svijetu. Danas se Popovo polje koristi za poljoprivrednu proizvodnju. Dio zemljišta „Donja Luka“ koji zauzima 101,5 ha je komasiran,a komasacija se planira provesti i na dijelu „Gornja Luka“ koji zauzima oko 250 ha.